Thiếu chip phương Tây, trực thăng Ka-52 của Nga có gặp khó?

Truyền thông Mỹ cho rằng, vũ khí công nghệ cao của Nga nói chung và trực thăng Ka-52 nói riêng, sử dụng nhiều chip phương Tây; vậy không có chip phương tây, Ka-52 của Nga có bay được?

 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-2
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-3
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-4
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-5
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-6
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-7
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-8
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-9
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-10
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-11
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-12
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-13
 • Thieu chip phuong Tay, truc thang Ka-52 cua Nga co gap kho?-Hinh-14
Tiến Minh