Nga lấy nguồn chip ở đâu để sản xuất vũ khí hiện đại?

Với công nghệ sản xuất chip còn hạn chế, lại bị phương Tây cấm vận từ năm 2014, vậy Nga lấy đâu ra chip để sản xuất vũ khí hiện đại?

 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-2
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-3
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-4
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-5
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-6
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-7
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-8
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-9
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-10
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-11
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-12
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-13
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-14
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-15
 • Nga lay nguon chip o dau de san xuat vu khi hien dai?-Hinh-16
Tiến Minh (tổng hợp)