Tiêm kích F-35 Ba Lan 'tuyệt chủng' khi S-400 Nga hiện diện tại Belarus?

Google News

Tiêm kích F-35 Ba Lan dự báo sẽ phải đối diện nguy cơ rất lớn khi Nga đưa tổ hợp phòng không S-400 tới Grodno và Baranovichi của Belarus.

 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-2
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-3
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-4
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-5
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-6
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-7
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-8
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-9
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-10
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-11
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-12
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-13
 • Tiem kich F-35 Ba Lan 'tuyet chung' khi S-400 Nga hien dien tai Belarus?-Hinh-14
Theo Việt Dũng/ANTĐ