Tiêm kích F-35C nườm nượp cất-hạ ở cửa ngõ Biển Đông

Tiêm kích tàng hình F-35C, tiêm kích hạm F/A-18E/F và trực thăng trên tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ cùng tham gia nhiều buổi huấn luyện xuất kích.

 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-2
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-3
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-4
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-5
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-6
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-7
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-8
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-9
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-10
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-11
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-12
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-13
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-14
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-15
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-16
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-17
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-18
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-19
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-20
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-21
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-22
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-23
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-24
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-25
 • Tiem kich F-35C nuom nuop cat-ha o cua ngo Bien Dong-Hinh-26
Theo Việt Hùng/ANTĐ