Tình báo Ukraine dự đoán số phận của cứ điểm Avdiivka

Google News

Cứ điểm Avdiivka tại khu vực Donbass, được xây dựng kiên cố và là “cái gai” trong mắt Quân đội Nga; nhưng theo dự báo của tình báo Quân đội Ukraine, Avdiivka có thể chỉ trụ được thêm 20 ngày nữa trước khi bị bao vây.

 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-2
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-3
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-4
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-5
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-6
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-7
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-8
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-9
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-10
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-11
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-12
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-13
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-14
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-15
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-16
 • Tinh bao Ukraine du doan so phan cua cu diem Avdiivka-Hinh-17
Tiến Minh (tổng hợp)