Tình cảnh của lính tình nguyện quốc tế tại Ukraine

Sau gần nửa năm giao tranh ác liệt, những người lính tình nguyện quốc tế tại Ukraine, vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-2
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-3
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-4
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-5
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-6
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-7
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-8
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-9
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-10
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-11
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-12
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-13
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-14
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-15
 • Tinh canh cua linh tinh nguyen quoc te tai Ukraine-Hinh-16
Tiến Minh (tổng hợp)