Tỉnh lỵ cuối cùng giành được chính quyền trong CMT8

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Do thông tin liên lạc thời điểm này quá ít ỏi nên phải tới tận ngày 28/8/1945, tỉnh lỵ cuối cùng của Việt Nam mới giành được chính quyền trong Cách mạng tháng Tám.

  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8
  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8-Hinh-2
  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8-Hinh-3
  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8-Hinh-4
  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8-Hinh-5
  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8-Hinh-6
  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8-Hinh-7
  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8-Hinh-8
  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8-Hinh-9
  • Tinh ly cuoi cung gianh duoc chinh quyen trong CMT8-Hinh-10