Tổ hợp phòng không S-300PMU-2 lại bị "mù mắt" trước tiêm kích F-35

Tổ hợp phòng không S-300PMU-2 lại một lần nữa bị "chọc mù mắt" trước tiêm kích F-35 của Israel.

 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
 • To hop phong khong S-300PMU-2 lai bi
Theo Bạch Dương/ANTĐ