Đan Mạch tiếp nhận tiêm kích F-35 với màu xanh "kỳ dị"

Không quân Đan Mạch đã tiếp nhận tiêm kích F-35 đầu tiên của lực lượng này, điều đáng nói là chiếc F-35 này được Mỹ bàn giao trong tình trạng chưa được sơn.

 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
 • Dan Mach tiep nhan tiem kich F-35 voi mau xanh
Trần Trân