Tổng thống Zelensky: Ukraine chịu tổn thất “đau đớn”

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận, Quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất "đau đớn" ở Donbass và Kharkov trong cùng một ngày.

 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-2
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-3
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-4
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-5
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-6
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-7
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-8
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-9
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-10
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-11
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-12
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-13
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-14
 • Tong thong Zelensky: Ukraine chiu ton that “dau don”-Hinh-15
Tiến Minh