Trận Chasov Yar: Lính dù Nga chiếm tòa nhà cao tầng đầu tiên

Google News

Trong chiến dịch đánh chiếm thành phố Chasov Yar đang diễn ra, lính dù Nga chiếm tòa nhà cao tầng đầu tiên ở phía đông thành phố, quân Ukraine tung lực lượng dự bị vào trận; bom hạng nặng Nga tấn công liên hồi.

 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-2
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-3
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-4
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-5
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-6
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-7
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-8
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-9
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-10
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-11
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-12
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-13
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-14
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-15
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-16
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-17
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-18
 • Tran Chasov Yar: Linh du Nga chiem toa nha cao tang dau tien-Hinh-19
Tiến Minh (Theo NetEase, Topwar)