“Trò chơi mèo vờn chuột” dưới đáy biển thời Chiến tranh Lạnh lại bắt đầu

Google News

Tàu ngầm hạt nhân của Nga đã đến Cuba "lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh", Mỹ cũng ngay lập tức điều tàu ngầm hạt nhân bám theo; “Trò chơi mèo vờn chuột” dưới đáy biển thời Chiến tranh Lạnh lại bắt đầu.

 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-2
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-3
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-4
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-5
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-6
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-7
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-8
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-9
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-10
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-11
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-12
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-13
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-14
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-15
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-16
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-17
 • “Tro choi meo von chuot” duoi day bien thoi Chien tranh Lanh lai bat dau-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Sina)