Truyền thông Mỹ: 5 lý do để Nga không xâm chiếm Ukraine

Truyền thông Mỹ cho rằng, Nga sẽ không dại gì mà tấn công Ukraine và chiếm đóng đất nước nghèo nàn; và đây là hành động không khôn ngoan.

 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-2
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-3
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-4
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-5
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-6
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-7
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-8
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-9
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-10
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-11
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-12
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-13
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-14
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-15
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-16
 • Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine-Hinh-17
Tiến Minh