Lý do khiến Canada từ chối đưa người và máy bay tới giúp Ukraine

Sau khi không đưa máy bay chiến đấu CF-18 đến Ukraine để “bảo vệ” nước này, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Canada tiếp tục từ chối gửi quân đến Ukraine.

 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-2
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-3
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-4
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-5
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-6
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-7
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-8
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-9
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-10
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-11
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-12
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-13
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-14
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-15
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-16
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-17
 • Ly do khien Canada tu choi dua nguoi va may bay toi giup Ukraine-Hinh-18
Tiến Minh