Chiến hạm Rạng Đông - biểu tượng của Cách mạng tháng Mười vĩ đại

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Ngày 25/10/1917, Tuần dương hạm Rạng Đông đã nổ phát pháo đầu tiên khơi mào cho cuộc tấn công cuối cùng, đánh dấu cho sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga.

 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-2
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-3
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-4
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-5
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-6
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-7
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-8
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-9
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-10
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-11
 • Tuan duong ham Rang Dong chien ham dau tien cua nuoc Nga Xo-Viet-Hinh-12