Tuyến phòng thủ Avdiivka sụp đổ, nhiều quân Ukraine bị bắt làm tù binh

Google News

Tờ New York Times của Mỹ ngày 20/2 có bài viết cho biết, không hề có việc quân Ukraine “rút lui có trật tự” khỏi Avdiivka; nhiều lính Ukraine đã bị quân Nga bắt làm tù binh.

 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-2
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-3
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-4
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-5
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-6
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-7
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-8
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-9
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-10
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-11
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-12
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-13
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-14
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-15
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-16
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-17
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-18
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-19
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-20
 • Tuyen phong thu Avdiivka sup do, nhieu quan Ukraine bi bat lam tu binh-Hinh-21
Tiến Minh (Theo NY, Topwar)