Tuyến phòng thủ Donbas bị xuyên thủng, cục diện chiến trường thay đổi?

Thị trấn Popasnaya có vai trò quan trọng của tuyến phòng thủ Donbas thất thủ và bị xuyên thủng; cục diện chiến trường bắt đầu có xu hướng một chiều về phía Nga.

 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-2
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-3
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-4
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-5
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-6
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-7
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-8
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-9
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-10
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-11
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-12
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-13
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-14
 • Tuyen phong thu Donbas bi xuyen thung, cuc dien chien truong thay doi?-Hinh-15
Tiến Minh