UAV cảm tử: Phiến quân IS tiên phong sử dụng "vũ khí chết người"?

Theo Hải Yến/ANTĐ -

Trong khi một số phương tiện truyền thông cho rằng IS đã đi tiên phong trong việc sử dụng UAV cảm tử thì thực tế, quân đội nhiều nước đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử trong gần 3 thập kỷ dưới tên gọi vũ khí tuần kích.

 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung
 • UAV cam tu: Phien quan IS tien phong su dung