UAV của Ukraine sẽ không thay đổi cục diện xung đột Nga – Ukraine

Truyền thông Mỹ cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, UAV của Ukraine không thể ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến; nhưng UAV của Nga có thể.

 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-2
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-3
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-4
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-5
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-6
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-7
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-8
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-9
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-10
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-11
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-12
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-13
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-14
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-15
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-16
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-17
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-18
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-19
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-20
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-21
 • UAV cua Ukraine se khong thay doi cuc dien xung dot Nga – Ukraine-Hinh-22
Tiến Minh