UAV tự sát Lancet có mặt khắp nơi, "khóa chặt" quân đội Ukraine

Google News

Xuất phát điểm trong sử dụng UAV trong chiến đấu của Nga thấp hơn so với Ukraine, nhưng hiện nay UAV tự sát của Nga có mặt khắp nơi, làm tê liệt quân đội Ukraine.

 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
 • UAV tu sat Lancet co mat khap noi,
Tiến Minh (theo Military Watch)