Ukraine có những radar trinh sát pháo binh nào của phương Tây?

Google News

Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Mỹ đã chuyển giao hai radar chống pháo AN/TPQ-36 cho Ukraine vào năm 2015; tới thời điểm hiện tại, số lượng phương radar chống pháo của Ukraine đã lên tới 85 hệ thống.

 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-2
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-3
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-4
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-5
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-6
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-7
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-8
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-9
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-10
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-11
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-12
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-13
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-14
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-15
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-16
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-17
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-18
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-19
 • Ukraine co nhung radar trinh sat phao binh nao cua phuong Tay?-Hinh-20
Tiến Minh