Ukraine dừng phản công, chuyển sang xây dựng tuyến phòng thủ

Google News

Quân đội Ukraine bước vào thế phòng ngự, khi quyết định chi 10 tỷ USD xây dựng tuyến phòng thủ, giống như phòng tuyến “Surovikin” của Nga, dài 2.800km.

 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-2
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-3
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-4
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-5
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-6
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-7
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-8
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-9
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-10
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-11
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-12
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-13
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-14
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-15
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-16
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-17
 • Ukraine dung phan cong, chuyen sang xay dung tuyen phong thu-Hinh-18
Tiến Minh (theo Svpressa)