Không quân Nga tăng cường ném bom vào đầu cầu đổ bộ Krynki

Google News

Không quân Nga đã thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các vị trí của Ukraine ở làng Krynki, thuộc bờ nam sông Dnieper tại Kherson cả bằng bom phá và bom chùm.

 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-2
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-3
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-4
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-5
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-6
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-7
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-8
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-9
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-10
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-11
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-12
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-13
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-14
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-15
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-16
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-17
 • Khong quan Nga tang cuong nem bom vao dau cau do bo Krynki-Hinh-18
Tiến Minh (theo Svpressa)