Nga xiết chặt vòng vây Avadiivka, miệng túi chỉ còn 5km

Google News

Quân đội Nga tiếp tục tăng cường bao vây thành phố Avadivka của Ukraine, buộc Quân đội Ukraine phải đưa ra quyết định phá vỡ thế bế tắc; tuy nhiên họ không thể thoát ra được do hỏa lực của quân Nga.

 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-2
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-3
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-4
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-5
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-6
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-7
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-8
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-9
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-10
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-11
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-12
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-13
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-14
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-15
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-16
 • Nga xiet chat vong vay Avadiivka, mieng tui chi con 5km-Hinh-17
Tiến Minh (theo Reuters, Sina, Topwar))