Ukraine mở rộng đầu cầu tại Dnepr làm bàn đạp nhắm vào Kherson?

Google News

Hướng phản công của quân đội Ukraine có sự thay đổi, ba lữ đoàn thủy quân lục chiến tinh nhuệ phát động tổng tấn công, gây ra đảo lộn lớn trên chiến trường; Nga thay tướng phòng thủ tại Kherson.

 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-2
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-3
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-4
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-5
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-6
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-7
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-8
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-9
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-10
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-11
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-12
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-13
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-14
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-15
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-16
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-17
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-18
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-19
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-20
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-21
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-22
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-23
 • Ukraine mo rong dau cau tai Dnepr lam ban dap nham vao Kherson?-Hinh-24
Tiến Minh (theo Newsweek, Japantimes)