Ukraine phản công bế tắc ở Kharkov, Nga tiếp tục mở mặt trận mới

Google News

Quân đội Ukraine phản công bế tắc ở mặt trận Kharkov, đối mặt với thương vong lớn, nhưng không lùi bước; trong khi quân Nga mở mặt trận mới, nhằm ngăn chặn đòn phản công.

 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-2
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-3
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-4
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-5
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-6
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-7
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-8
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-9
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-10
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-11
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-12
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-13
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-14
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-15
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-16
 • Ukraine phan cong be tac o Kharkov, Nga tiep tuc mo mat tran moi-Hinh-17
Tiến Minh (Theo Sohu)