Ukraine sẽ sớm nhận được pháo laser “Lửa Rồng” chuyên diệt drone từ Anh

Google News

Quân đội Anh tuyên bố sẽ xem xét đẩy nhanh tiến độ triển khai pháo laser "Lửa Rồng", do đó khí tài này sẽ sớm có cơ hội được thực chiến tại xung đột Đông Âu.

 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-2
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-3
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-4
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-5
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-6
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-7
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-8
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-9
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-10
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-11
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-12
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-13
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-14
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-15
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-16
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-17
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-18
 • Ukraine se som nhan duoc phao laser “Lua Rong” chuyen diet drone tu Anh-Hinh-19
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô