Xe tăng có làm thay đổi cục diện chiến trường Ukraine hiện nay?

Google News

Chiến trường Ukraine đã trở nên “kiên cố hóa”, đưa cục diện chiến trường vào thế “giằng co” và dù bên nào có lực lượng tăng, thiết giáp hùng hậu, cũng khó có thể tạo ra những thay đổi lớn trong tương lai.

 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-2
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-3
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-4
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-5
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-6
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-7
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-8
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-9
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-10
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-11
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-12
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-13
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-14
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-15
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-16
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-17
 • Xe tang co lam thay doi cuc dien chien truong Ukraine hien nay?-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Topwar)