Ukraine thiệt hại 2 trung đội pháo lựu M777 khi tập kích Đảo Rắn

Quân đội Ukraine lại tiếp tục mạo hiểm tổ chức một cuộc tập kích quy mô lớn vào Đảo Rắn, kết quả là Quân đội Nga ngay lập tức tổ chức phản công, phá hủy 2 trung đội pháo lựu M777 do Mỹ viện trợ.

 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-2
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-3
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-4
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-5
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-6
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-7
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-8
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-9
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-10
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-11
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-12
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-13
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-14
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-15
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-16
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-17
 • Ukraine thiet hai 2 trung doi phao luu M777 khi tap kich Dao Ran-Hinh-18
Tiến Minh