Vào thời điểm quan trọng, NATO tiếp tục mở rộng về phía đông

Vào ngày 12/5, Phần Lan, quốc gia có chung biên giới với Nga đã nói rõ rằng, họ muốn gia nhập NATO và NATO cũng tuyên bố rằng, họ sẽ nhanh chóng kết nạp.

 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-2
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-3
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-4
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-5
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-6
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-7
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-8
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-9
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-10
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-11
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-12
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-13
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-14
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-15
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-16
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-17
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-18
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-19
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-20
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-21
 • Vao thoi diem quan trong, NATO tiep tuc mo rong ve phia dong-Hinh-22
Tiến Minh (theo Topwar)