Vị tướng huyền thoại dẫn 300.000 lính giải phóng 200.000 km vuông

Binh lính dưới chướng tập đoàn quân số 3 của tướng Patton, đã giải phóng 211.000 cây số vuông cùng 12.000 làng mạc, lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chiến tranh.

 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-2
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-3
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-4
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-5
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-6
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-7
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-8
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-9
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-10
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-11
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-12
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-13
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-14
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-15
 • Vi tuong huyen thoai dan 300.000 linh giai phong 200.000 km vuong-Hinh-16
Trần Trân