Việt Nam trang bị "siêu súng trường tấn công" Tar-21 cho dân quân tự vệ

(Kiến Thức) - Những hình ảnh mới nhất về lực lượng dân quân tự vệ của Việt Nam cho thấy lực lượng này đã được biên chế súng trường Tar-21 - khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất của Việt Nam.

 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
Khắc Đôn