Việt Nam trang bị "siêu súng trường tấn công" Tar-21 cho dân quân tự vệ

Những hình ảnh mới nhất về lực lượng dân quân tự vệ của Việt Nam cho thấy lực lượng này đã được biên chế súng trường Tar-21 - khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất của Việt Nam.

 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
 • Viet Nam trang bi
Khắc Đôn