Vỡ đập thủy điện tại Lào, Quân đội Lào có gì giải cứu?

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Khi mà nhiều vùng ở tỉnh Attapeu vẫn bị chia cắt do nước lũ đổ về sau vụ vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy đêm 23/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Lào đã triển khai mọi phương tiện có thể để sơ tán người dân khỏi các vùng bị ngập