Vụ chìm tàu ngầm Indonesia là lời cảnh tỉnh tới các tàu ngầm cũ

Vụ chìm tàu ngầm Indonesia là lời cảnh tỉnh tới nhiều quốc gia trên thế giới - vốn đang sử dụng rất nhiều tàu ngầm, có tuổi đời lên tới trên 40 năm trong biên chế, nhưng lại không được đại tu đúng cách.

 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-2
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-3
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-4
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-5
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-6
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-7
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-8
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-9
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-10
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-11
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-12
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-13
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-14
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-15
 • Vu chim tau ngam Indonesia la loi canh tinh toi cac tau ngam cu-Hinh-16
Tiến Minh