Vũ khí trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam mạnh cỡ nào?

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) -  Các tàu Cảnh sát biển Việt Nam đa số trang bị các loại pháo hạng nhẹ tiệm cận cỡ 30mm, tuy nhiên cá biệt có tàu CSB 8020 do Mỹ cung cấp được trang bị pháo hạng nặng 76,2mm. 

 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-2
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-3
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-4
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-5
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-6
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-7
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-8
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-9
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-10
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-11
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-12
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-13
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-14
 • Vu khi tren tau Canh sat bien Viet Nam manh co nao?-Hinh-15