Vụ lính Mỹ đổi thuốc lá lấy xe bán tải gắn súng máy Nga đề bảo vệ sân bay Kabul

Hồi giữa tháng 8/2021, binh lính Mỹ đổi hai hộp thuốc lá lấy chiếc xe bán tải gắn súng máy ZPU-2 nhằm bảo vệ sân bay Kabul trước các tay súng Taliban, khi khí tài hạng nặng chưa kịp chuyển đến.

 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-2
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-3
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-4
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-5
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-6
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-7
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-8
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-9
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-10
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-11
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-12
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-13
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-14
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-15
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-16
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-17
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-18
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-19
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-20
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-21
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-22
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-23
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-24
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-25
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-26
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-27
 • Vu linh My doi thuoc la lay xe ban tai gan sung may Nga de bao ve san bay Kabul-Hinh-28
Theo Việt Hùng/ANTĐ