Vừa tới Kazakhstan, Quân đội Nga đã chiếm 15 điểm trọng yếu!

Quân đội Nga đã chiếm được 15 cơ sở quân sự và dân sự quan trọng nhất ở Kazakhstan; làm chỗ dựa quan trọng cho lực lượng an ninh Kazakhstan ổn định tình hình.

 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-2
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-3
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-4
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-5
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-6
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-7
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-8
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-9
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-10
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-11
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-12
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-13
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-14
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-15
 • Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!-Hinh-16
Tiến Minh