Xe tăng T-54/55 có nhiệm vụ gì trên chiến trường Ukraine?

Những đoạn video về sự xuất hiện của đoàn T-54/55 đang làm cho giới phân tích quân sự phải đau đầu lí giải về sự có mặt của chúng.

 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-2
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-3
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-4
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-5
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-6
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-7
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-8
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-9
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-10
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-11
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-12
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-13
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-14
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-15
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-16
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-17
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-18
 • Xe tang T-54/55 co nhiem vu gi tren chien truong Ukraine?-Hinh-19
Lê Quang