Xe tăng T-80BVM “sản xuất loạt” của Nga tham chiến tại Ukraine

Google News

Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM sản xuất theo loạt mới và được tăng cường ngay tới chiến trường Ukraine, nhằm tăng cường sức mạnh đột kích cho các đơn vị tấn công.

 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-2
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-3
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-4
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-5
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-6
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-7
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-8
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-9
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-10
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-11
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-12
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-13
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-14
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-15
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-16
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-17
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-18
 • Xe tang T-80BVM “san xuat loat” cua Nga tham chien tai Ukraine-Hinh-19
Tiến Minh (theo OverClockers, Rostec)