Xe tăng T-90S của Việt Nam phóng được tên lửa nào qua nòng pháo?

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Loại tên lửa chống tăng được sử dụng phổ biến với xe tăng T-90S đó là tên lửa 9M119 Refleks. Loại tên lửa này cũng được sử dụng trên xe tăng T-80 và T-84.

 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-2
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-3
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-4
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-5
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-6
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-7
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-8
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-9
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-10
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-11
 • Xe tang T-90S cua Viet Nam phong duoc ten lua nao qua nong phao?-Hinh-12