Xe tăng Trung Quốc: Chỉ đông nhưng chưa chắc đã mạnh!

Dù có quân số lên tới 7000 chiếc, dàn xe tăng Trung Quốc vẫn bị cho là chỉ đông, chứ không thực sự mạnh, nhất là với kinh nghiệm thực chiến nghèo nàn của lực lượng này.

 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-2
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-3
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-4
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-5
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-6
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-7
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-8
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-9
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-10
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-11
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-12
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-13
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-14
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-15
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-16
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-17
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-18
 • Xe tang Trung Quoc: Chi dong nhung chua chac da manh!-Hinh-19
Tiến Minh