Xung đột Nga - Ukraine ngày thứ 15: Nga sắp khép chặt vòng vây?

Hai cánh quân Nga ở phía Bắc chuẩn bị hợp vây; Moscow quyết định mở hành lang nhân đạo hàng ngày để người dân di tản khỏi vùng chiến sự.

 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-2
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-3
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-4
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-5
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-6
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-7
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-8
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-9
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-10
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-11
 • Xung dot Nga - Ukraine ngay thu 15: Nga sap khep chat vong vay?-Hinh-12
Trần Trân