Những “ẩn số” trong Tống biệt hành của nhà thơ Thâm Tâm

Tống biệt hành là một thi phẩm nổi bật của thi ca Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, tác phẩm của nhà thơ Thâm Tâm còn nhiều ẩn số khiến người đọc vẫn mải miết đi tìm câu trả lời.

  • Nhung “an so” trong Tong biet hanh cua nha tho Tham Tam
  • Nhung “an so” trong Tong biet hanh cua nha tho Tham Tam-Hinh-2
  • Nhung “an so” trong Tong biet hanh cua nha tho Tham Tam-Hinh-3
  • Nhung “an so” trong Tong biet hanh cua nha tho Tham Tam-Hinh-4
  • Nhung “an so” trong Tong biet hanh cua nha tho Tham Tam-Hinh-5
  • Nhung “an so” trong Tong biet hanh cua nha tho Tham Tam-Hinh-6
  • Nhung “an so” trong Tong biet hanh cua nha tho Tham Tam-Hinh-7
  • Nhung “an so” trong Tong biet hanh cua nha tho Tham Tam-Hinh-8
  • Nhung “an so” trong Tong biet hanh cua nha tho Tham Tam-Hinh-9
Thu Hà (TH)