Sóng của Xuân Quỳnh lấy cảm hứng từ bãi biển nào?

Sóng là bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ được sáng tác nhân chuyến đi thực tế của nhà thơ ở vùng biển Thái Bình. Mượn sóng, Xuân Quỳnh đã diễn tả tâm trạng người phụ nữ đang yêu.

  • Song cua Xuan Quynh lay cam hung tu bai bien nao?
  • Song cua Xuan Quynh lay cam hung tu bai bien nao?-Hinh-2
  • Song cua Xuan Quynh lay cam hung tu bai bien nao?-Hinh-3
  • Song cua Xuan Quynh lay cam hung tu bai bien nao?-Hinh-4
  • Song cua Xuan Quynh lay cam hung tu bai bien nao?-Hinh-5
  • Song cua Xuan Quynh lay cam hung tu bai bien nao?-Hinh-6
  • Song cua Xuan Quynh lay cam hung tu bai bien nao?-Hinh-7
  • Song cua Xuan Quynh lay cam hung tu bai bien nao?-Hinh-8
Sơn Hà