Tên thật của nhân vật Bá Kiến ngoài đời thực là gì?

Nam Cao là nhà văn nổi tiếng trong việc xây dựng nhân vật từ những nguyên mẫu có thật. Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo là một nhân vật như thế. Nhiều người thắc mắc Bá Kiến ngoài đời thực là ai, tên gì?

 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-2
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-3
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-4
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-5
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-6
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-7
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-8
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-9
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-10
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-11
 • Ten that cua nhan vat Ba Kien ngoai doi thuc la gi?-Hinh-12
Thu Hà (TH)