Tranh cãi thời điểm Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều

Truyện Kiều là tác phẩm văn học nổi tiếng ai cũng biết. Tuy nhiên cho đến nay, Truyện Kiều được thi hào Nguyễn Du sáng tác vào thời điểm nào vẫn còn gây tranh cãi.

  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu
  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu-Hinh-2
  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu-Hinh-3
  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu-Hinh-4
  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu-Hinh-5
  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu-Hinh-6
  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu-Hinh-7
  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu-Hinh-8
  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu-Hinh-9
  • Tranh cai thoi diem Nguyen Du sang tac Truyen Kieu-Hinh-10
Thu Hà (TH)