Vì sao Lão Hạc bán chó, bi kịch gì xảy ra sau đó?

“Cậu Vàng” không chỉ là người bạn của lão Hạc, mà còn là chú chó nổi tiếng của văn học hiện thực 1945-1954. Cậu Vàng có hình dáng thế nào, tại sao ông lão bán, bi kịch gì xảy ra sau khi lão Hạc bán Vàng…?

  • Vi sao Lao Hac ban cho, bi kich gi xay ra sau do?
  • Vi sao Lao Hac ban cho, bi kich gi xay ra sau do?-Hinh-2
  • Vi sao Lao Hac ban cho, bi kich gi xay ra sau do?-Hinh-3
  • Vi sao Lao Hac ban cho, bi kich gi xay ra sau do?-Hinh-4
  • Vi sao Lao Hac ban cho, bi kich gi xay ra sau do?-Hinh-5
  • Vi sao Lao Hac ban cho, bi kich gi xay ra sau do?-Hinh-6
  • Vi sao Lao Hac ban cho, bi kich gi xay ra sau do?-Hinh-7
  • Vi sao Lao Hac ban cho, bi kich gi xay ra sau do?-Hinh-8
  • Vi sao Lao Hac ban cho, bi kich gi xay ra sau do?-Hinh-9
Thu Hà