Hải Băng treo mình giữa vực thẳm trong Cuộc đua kỳ thú

Theo Zing News -

Trong chặng 3 Cuộc đua kỳ thú, các đội chơi phải thực hiện thử thách đi trên dây, vượt quãng đường hơn 200m nối hai mỏm núi đá chênh vênh.

  • Hai Bang treo minh giua vuc tham trong Cuoc dua ky thu
  • Hai Bang treo minh giua vuc tham trong Cuoc dua ky thu-Hinh-2
  • Hai Bang treo minh giua vuc tham trong Cuoc dua ky thu-Hinh-3
  • Hai Bang treo minh giua vuc tham trong Cuoc dua ky thu-Hinh-4
  • Hai Bang treo minh giua vuc tham trong Cuoc dua ky thu-Hinh-5
  • Hai Bang treo minh giua vuc tham trong Cuoc dua ky thu-Hinh-6
  • Hai Bang treo minh giua vuc tham trong Cuoc dua ky thu-Hinh-7
  • Hai Bang treo minh giua vuc tham trong Cuoc dua ky thu-Hinh-8
  • Hai Bang treo minh giua vuc tham trong Cuoc dua ky thu-Hinh-9