Nghề tay trái, hái vinh quang của Lão Hạc - Kim Lân

Kim Lân là nhà văn nổi tiếng ai cũng biết. Nhưng ông là  diễn viên, thậm chí có nhiều vai diễn để đời không phải ai cũng hay. Ông được nhận xét là nhà văn đóng phim hay nhất mọi thời đại ở ta từ xưa đến nay.  

 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-2
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-3
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-4
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-5
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-6
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-7
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-8
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-9
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-10
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-11
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-12
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-13
 • Nghe tay trai, hai vinh quang cua Lao Hac - Kim Lan-Hinh-14
Thu Hà (TH)