Kỳ thú “Động hoa vàng” của nhà thơ Phạm Thiên Thư

Động hoa vàng của nhà thơ Phạm Thiên Thư là bài thơ vô cùng nổi tiếng. Đặc biệt, hình ảnh động hoa vàng xuất hiện rất nhiều trong các thi phẩm của nhà thơ, trở thành một biểu tượng xuyên suốt.

  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu
  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu-Hinh-2
  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu-Hinh-3
  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu-Hinh-4
  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu-Hinh-5
  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu-Hinh-6
  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu-Hinh-7
  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu-Hinh-8
  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu-Hinh-9
  • Ky thu “Dong hoa vang” cua nha tho Pham Thien Thu-Hinh-10
Thu Hà (TH)